ARENA DI KULLADAL

INDEX      HISTORIA    VIN O MAT    LÄNKAR                            

VÄLKOMMEN TILL ARENA DI KULLADAL

 För er som tidigare tittat in så har ni redan upptäckt att vi ändrat adress.

För er som är nya eller bara tittar förbi så handlar denna sida om olika saker som Arena di Kulladal för tillfället tycker om att lära sig  mer om och  att förmedla till andra.

En del i livet är att fylla sitt liv med saker,intressen eller tankar som uppstår då övriga steg i behovshierarkin eller behovstrappan är tillfredsställt.Och därför kan prioriterar om våra behov. En av de som presenterade detta var Abraham Maslow, han visade på en modell i en artikel 1943 "A Theory of Human Motivation". Teorin nämner, i sin första version, behov i fem nivåer,vilka omarbetades under 1950-talet. Den primära iden innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen. 

De fem behoven är enligt Maslow

  1. kroppsliga behov
  2. behov av trygghet
  3. behov av kärlek och gemenskap
  4. behov av uppskattning
  5. behov av självförverkligande

Som det fallit sig under större delen av livet för Arena di Kulladal, så har de 4 första funnits där på ett eller annat sätt. Och nummer fem har fått lov att utvecklas. Det har inneburit en hel del olika intressen under livet  och det är två av dessa som  vi vill presentera här

Som ni ser så upptar Arena Di Kulladals intresse att självförverkliga  för tillfället inom  Historia , Matovin  och det skall vi försöka förmedla här.

Generell information

Mycket av information och kunskap  som beskrivs här  av Arena Di Kulladal , har funnits och finns på många olika ställen såsom böcker , tidningar , skrifter , avhandlingar och Internet m.m m.m.  När nu  Arena Di Kulladal skall förmedla detta, försöker vi att göra det så gott som alltid med egna ord , men vissa saker går inte att förmedla på annat sätt än att skriva det rakt av eller citera eller att hänvisa. Och ibland kan en länk eller text som skrivits av en annan författare än Arena Di Kulladal vara mycket bättre att lägga in.  De skall nämnas här att vi gör det för endast för vårt egna intresse och att det innebär först och främst ett sätt att få ut en sorts energi  och kunskap som lagrats under årens lopp  och sen i att det ger en viss tillfredsställelse att kunna behärska en dator och dess program.

När det gäller bilder så försöker vi använda egna eller köpta bilder ,  men det kan under uppbyggnadsarbete smyga in en del bilder som vi inte har hunnit kolla upp ,vi ber redan nu om ursäkt för det.

Sidorna är uppbyggda med  hjälp av

One.com

och med länkar tidningar och böcker

Hemsidan uppdaterades senast 7/3 2018

Magnus Stridsberg © 2010 • epost • blogg