ARENA DI KULLADAL

Historiska sällskap

"Utmärkande drag för dessa sällskap och sekter är kontroll över människor, bristande respekt för den fria viljan, att alla inom sekten måste tänka och tycka på samma sätt, samt svårigheter att lämna sekten om man så skulle vilja. ”Sekten är en ondsint, vittförgrenad, ohyggligt rik, multinationell organisation som hjärntvättar unga människor, förmår dem att bli dess lydiga tjänare, bryter upp familjer och skapar förtvivlan hos anhöriga.” Orden kommer från en brittisk domstol angående Moon-rörelsen men kan med stor träffsäkerhet säkerligen appliceras på många av de sällskap och sekter "

Ordo Templi Orientis

Ordo Templi Orientis eller O.T.O., är en av de största magiska ordrarna. Den uppstod i början av 1900-talet på initiativ av Karl Kellner, Heinrich Klein och Theodore Reuss (alla involverade i den dåvarande tyska ockulta rörelsen), men påstår sig ha kunskaper från medeltiden. Den är känd mycket på grund av den påverkan den fick från Aleister Crowley under den tid han satt som ledare, så kallad OHO (Outer Head of the Order), från 1925 till 1947.

O.T.O. är baserad på den ockultaideologin och religionen Thelema.

Den centrala doktrinen i detta system är att kunskapen och förverkligandet av ens sanna vilja är den yttersta meningen med och plikten för varje levande varelse. Det centrala litterära verket för detta system är Crowleys Liber AL vel Legis eller The Book of the Law.

Det grekiska "Thelema" är grunden i ordet "telemiter" som myntades av humanisten och filosofenFrançois Rabelais i hans 1500-talsverk Gargantua och avsåg då de boende i det utopiska klostret Thélème.

Aleister Crowley påverkade mycket ordens utformning bland annat genom införandet av Thelema.

O.T.O. har en kyrklig arm som heter E.G.C., Ecclesia Gnostica Catholica (Gnostisk-katolska kyrkan). Denna kyrka kan varje myndig döpas in i och de utför även den Gnostiska Mässan. De samarbetar tätt med en linje ur en annan Orden: A∴A∴ (Argenteum Astrum) som de också delar religionsuppfattning med.

A∴A∴ var den organisation som Crowley ledde innan O.T.O.

 

 

Till O.T.O

Bilderberggruppen

Bilderberggruppen är en inofficiell klubb med 120-130 medlemmar, representerande makteliten inom affärs- och industrivärld, media och politisk verksamhet.

Bilderberggruppen håller ett årligt möte med enbart inbjudna deltagare. Det sker ingen rapportering från mötena officiellt, genom intervjuer med deltagare eller genom bevakande journalister, även om också företrädare för mediabranschen deltar. Hemlighetsfullheten kring gruppen har lett till att olika konspirationsteorier om gruppens inflytande på politik och näringsliv fått spridning.

Gruppens namn kommer från det hotell, Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna, där gruppen hade sitt första möte 1954 under värdskap av prins Bernhard av Nederländerna. Kända medlemmar har varit Henry Kissinger, Romano Prodi, David Rockefeller och Bill Clinton.

När statsminister Fredrik Reinfeldt den 23 april 2010 besökte Tessinskolan i Nyköping svarade denna frågan om varför han är medlem i Bilderberggruppen med att "vi diskuterar det ekonomiska världsläget, jag har varit med några gånger bara."

 

2017 i maj

 

" Centerpartiets ledare Annie Lööf är en av tre svenskar som bjudits in till årets upplaga av det hemlighetsfulla Bilderbergmötet.

Årets Bilderbergmöte hålls inleds på torsdag 1/6 och pågår fram till på fredag 2/6 i Chantilly i Virginia.

Som vanligt träffas ett hundratal noga handplockade framträdande globalister för att utan allmänhetens insyn samtala om huvudlinjerna för världspolitiken.

På årets deltagarlista, som släpptes idag, finns tre svenskar. Oligarken Marcus Wallenberg kommer som vanligt att vara på plats, och med sig har han i år C-ledaren Annie Lööf samt Johanna Rosén, docent i materialfysik vid Linköpings universitet.

 

Enligt ett pressmeddelande kommer deltagarna på årets Bilderbergmöte bland annat att diskutera Donald Trump och de transatlantiska relationerna. Bland rubrikerna som ska behandlas finns även "Varför växer populismen?", "Kan globaliseringen saktas ned?" samt "Ryssland och den ekonomiska ordningen".

Assassinerna

Hassan i Sabbah skapade omkring det första korståget (1080) en av historiens effektivaste shiamuslimska mördarmaskiner. Från den isolerade bergsfästningen Alamut i norra Iran skickade han ut män, som helt utan hänsyn till sin egen säkerhet eller överlevnad begick mängder av lönnmord.

Sabbahs hemlighet bestod i ett löfte om en plats i Paradiset. I Alamut hade han inrättat ett jordiskt paradis, som han indoktrinerade de unga männen till att tro var det himmelska. Hans villkor för att låta dem komma tillbaka var att de tog på sig att utföra ett lönnmord, som nästan säkert skulle leda till deras egen död.

År 1257 förstörde mongolerna Alamut, och stadens värdefulla bibliotek gick förlorat. Gruppen levde emellertid vidare i människors medvetande och har gett inspiration till den moderna beteckningen på lönnmord på t ex engelska: de kallade sig "assassinerna".

En viss genomgång av Assassinerna

Jesuiterna

Tsarinnan vågade inte kasta ut jesuiterna.

När påven Clemens XIV förbjöd jesuitorden i det romerskkatolska Europa år 1773, tog Stanislaus Czerniewicz ledningen med sin bas i Vitryssland. Der fanns bara 201 jesuitmunkar i hela det ryska imperiet, men tsarinnan Katarina II vägrade tillmötesgå påvens önskan att att förbjuda orden.

Hon var själv inte katolik och var rädd för konsekvenserna av att kasta ut de asketiska munkarna ur deras skolor och kloster. Därför kunde Czerniewicz ha förbindelse med jesuitiska bröder över hela Europa och bevara orden som ett mäktigt, hemligt sällskap.

 

EN information om uppkomsten

Rosenkreutzarna

Rosenkreutzarna skall uppstått under medeltiden, men har sannolikt endast existerat i litteraturen och konspirationsteorierna. Icke desto mindre blev de inspiration för andra hemliga sällskaps uppbyggnad i loger, inte minst den version av Frimurarna som uppstod i Skottland på 1700-talet.

Okända personer klistrade år 1622 två mystiska plakat i Paris. De fomtalade att rosenkreutzarna ”synligt och osynligt är närvarande i denna stad”, och det gav anledning till mängder av spekulationer om samhällsomdaningar på grundval av ockultism och kabbala. Redan år 1618 hade emellertid Henrichus Neuhusius i en pamflett skrivit att rosenkreutzarna hade flyttat österut, eftersom situationen i Europa var otrygg.

Thuggee

Var beteckningen på en speciell typ landsvägsröveri begånget av organiserade ligor i Indien.

Thuggerna var mycket få, och eftersom de typiskt tillbad gudinnan Kali, vilket betyder Den svarta, och hade för vana att strypa sina offer med gula dukar, fick de kultstatus. De utgjorde ett slags hemligt brödraskap, som man bara kunde bli medlem av om man hade släktband, och om man befanns lämplig efter att ha gått i lära hos en guru.

I slutet av 1900-talet grep de brittiska myndigheterna medlemmarna i de sista grupperna, men fenomenet har överlevt i språket: det engelska ordet för buse – thug – kommer från beteckningen på de indiska rövarna.

Shaolinmunkarna

De buddhistiska munkarna från Shaolinklostret i Kina var supertränade i närstrid. De hjälpte olika kejsare att bekämpa hotet från Japan, men Qing-kejsaren Yinzhen betraktade dem som ett hot och förbjöd dem 1723 att syssla med strid. Under namnet Triaden fortsatte emellertid munkarna traditionen i hemlighet – en röd flagga blev symbolen för de supertränade munksoldaterna, och de allra bästa förde svart flagga.

Shaolintraditionen ligger till grund för en del av den moderna kampsporten kung fu.

 

Närtidsinformation

Illuminati

De kallade sig själva för Perfektibilister, men omvärlden kände dem under namnet Illuminati. när Adam Waishaupt skapade rörelsen vid universitetet i Ingolstadt år 1776, var målet det perfekta samhället, och när Bayerns hertig Karl Theodor 1777 införde upplyst despoti, tvingades de fortsätta som hemligt sällskap.

Flera av upplysningstidens stora diktare som Johan Wolfgang von Goethe sympatiserade med rörelsen, men 1785 förbjöd Karl Theodor denna med motiveringen att den var antireligiös och inte tillräckligt ”fäderneslandsförhärligande”. Därefter var det förenat med dödsstraff att värva nya medlemmar.

Man gjorde försök att föra rörelsen vidare under namn som "Minarvalkyrkan" och "De osynliga vännernas orden", men utan framgång. I populärkulturens konspirationsteorier levde den dock vidare som "Illuminati", vilket dock aldrig har varit namnet på någon verklig rörelse.

 

Några konspirationer:

KÄNDA KONSPIRATIONSTEORIER

Konspirationsteoretiker försäkrar oss om att sanningen finns där ute... men att bara några få upplysta själar har lyckats hitta den. Lägg märke till att de flesta av dessa teorier handlar om USA, snarare än Bhutan eller Belize...

 

REPTILER

Sedan urminnes tider styrs vår planet av varelser som är hälften människor, hälften reptiler. För att överleva måste dessa reptiler äta människoblod. Vill du ha några namn? Barack Obama, Madonna och Elizabeth II hör alla till denna konstiga ras... tillsammans med hälften av alla människor faktiskt. Deras mål är att förbättra människorasen...

MÅNLANDNINGEN

Enligt vissa satte amerikanerna aldrig foten på månen 1969. Bilderna från månen filmades faktiskt på jorden – kanske i en Hollywood studio? – för att vinna rymdkapplöpningen mot Sovjet. Förbereder de nu en ny konspirationsteori för kommande uppdrag på Mars?

ROSWELL-HÄNDELSEN

Den enorma hemliga militärbasen Area 51 i Nevada-öknen gömmer experimentella apparater som har utvecklats med lite utomjordisk hjälp. Teorin går tillbaka till 1947, då en utomjordisk rymdfarkost kraschade i närheten av basen. Amerikanska soldater hämtade kroppen till en av ET:s kusiner och det som var kvar av hans rymdfarkost. De använde sedan vraket till att bygga nya hemliga maskiner.

EBOLA VAPNET

Enligt vissa orsakades den senaste Ebola epidemin faktiskt av att man oavsiktligt lanserade ett biologiskt vapen... Militärforskare har även utvecklat ett ännu dödligare virus än Ebola! Konspirationsteorier anklagar den amerikanska regeringen för att ha orsakat rädsla genom att ålägga någon slags medicinsk tyranni.

HAARP PROGRAMMET

Det amerikanska HAARP programmet, baserat i Alaska, studerar jordens yttre atmosfär... dock hävdar många att deras mål snarare är att manipulera klimatet och elektromagnetiska vågor. Även människors beteende kan förändras av de som styr detta vetenskapliga militärprojekt.

UPPKOMSTEN AV AIDS

HIV skapades faktiskt av ingen annan än USA:s försvarsdepartement, för att göra läkemedelsindustrin rikare och som en global befolkningsbegränsning, enligt konspirationsteoretiker. Andra anklagar WHO för att ha skapat viruset 1974. En del tror att HIV/AIDS orsakas av den medicin som används för behandling.

9/11

George W. Bushs regering kände till attackerna som slog ned på USA den 11:e september 2001, men gjorde ingenting för att stoppa dem, enligt denna teori. En del har till och med anklagat USA för att ha organiserat attackerna själva, för att sedan kunna invadera Afghanistan och Irak.

KEMIKALIESPÅR

Vi har alla sett de vita spåren efter flygplanen i himlen... Teoretiker hävdar att dessa så-kallade ”kemikaliespår” faktiskt är bevis på avsiktlig kemikaliebesprutning av plan – en taktik från förvaltningsorgan för att reglera den globala befolkningen.

DEN IHÅLIGA PLANETEN

Har du någonsin trott att jorden kan vara ihålig? Nåväl, en del människor tror verkligen det... de tror till och med att en parallell civilisation gömmer sig inuti, tillsammans med otaliga skatter, utomjordingar, ett svart hål... de kanske tänker på det lite för mycket. Det vore kanske bättre om de tog en spade och tog reda på svaret själva.

MALAYSIA AIRLINES FLIGHT

När en Boeing 777 med 239 människor försvann i mars 2014 började många människor undra. Amerikaner, ryssar och jihadister har alla, i tur och ordning, blivit anklagade för att ha varit ansvariga för förlusten av planet. En del hävdar att Boeing 777 föll genom ett svart hål in i en parallell dimension, för att inte nämna de som anklagar UFO för att ha genskjutit flygplanet.

VEM MÖRDADE JFK?

Konspirationsteoretikerna hade en riktig fest med mordet på den amerikanske presidenten John Fitzgerald Kennedy i Dallas i november 1963. Presidentens älskarinna, amerikanska högerextremister, oljechefer, Chicagomaffian, KGB eller Fidel Castro var alla perfekta gärningsmän. Just det... du då? Har du något alibi för den 22:e november 1963?

ÖVERLEVARNA

En del konspirationsteoretiker tror att en del kända individer fortfarande är vid liv, trots att de blivit dödförklarade. Hitler, Michael Jackson, Jeanne d’Arc och Anastasia, dotter till Tsar Nicholas II av Ryssland, är alla bland de fejk döda. Likaså

ELVIS ÄR INTE DÖD

Elvis Presley, avgudad av miljoner, iscensatte sin egen död för att kunna fly från sina beundrande fans. Även hans manager hävdade vid hans död: ”Elvis dog inte (...) Vi håller honom levande.” Så bli inte överraskad om du springer in i Elvis på gatan.

BIN LADEN LEVER

Denna konspirationsteori baseras på det faktum att det inte finns några bilder på Osama bin Ladens kropp. Kan den amerikanska regeringen ha ljugit för att förbättra sin offentliga image? Andra anklagar den amerikanska regeringen för att ha dödat bin Laden för länge sedan och håller honom nedfryst. Kan de inte bara enas?

 

Några teorier som till sist blev sanna

 

 

Carbonari

Var den gemensamma beteckningen på en rad grupper, som i södra Italien uppstod i motståndet mot Napoleon Bonapartes ockupation av landet. De arbetade underjordiskt och tog det oskyldiga namnet Träkolsbrännarna, eftersom initiationsriten utgick från ett bland medlemmarna vanligt yrke.

De kallade sig själva revolutionärer, men efter det att fransmännen 1815 hade lämnat Italien stred de snarare för italiensk nationalism, även om deras egentliga mål aldrig blev helt tydligt.

Carbonari försvann igen, men de levde kvar i historien som inspiration för de mer framgångsrika norditalienska grupperna Filadelfia och Adelfia, som kom att spela en verklig roll för Italiens enande senare under århundradet.

Ku Klux Klan

D W Griffith’s film "Birth of a Nation" idylliserade Ku Klux Klan, som bestod av upprörda sydstatsbor. Den förbjöds 1874, men efter filmens premiär i Atlanta år 1915 ökade allmänhetens intresse för de maskerade klanmedlemmarna, och när en grupp män i Georgia samma år lynchade den judiske penntillverkaren Leo Frank efter anklagelser om att han våldtagit en kvinna i staden, återuppstod rörelsen.

Dräkterna och de brinnande korsen inspirerades av filmen, och den ursprungliga klanens sydstatsideologi ersattes nu av en våldspräglad amerikanism med starka inslag av rasism och antikommunism. Särskilt i sydstaterna förekom våldet ända fram till mitten av 40-talet. År 1924 hade man en topp i medlemsantal på 6 miljoner, medan rörelsen själv hävdade att man kunde mönstra 15 procent av den amerikanska befolkningen.

En tredje version av Ku Klux Klan uppstod i slutet av 50-talet för att motverka afroamerikanska krav på medborgerliga rättigheter, och i dag lever namnet vidare i små grupper med anknytning till nynazistiska miljöer.

År 1997 grep FBI fyra medlemmar, som planerade att spränga en naturgasanläggning i Texas, och senast 2006 har man försökt få Ku Klux Klan uppfört på listan över terrorgrupper. FBI bedömer att rörelsen har omkring 5000 medlemmar.

Leopardmän

Så sent som på 1920-talet träffade en expedition från Firestone Rubber Company på leopardmän i Guinea. Det var grupper av män, som klädde sig i leopardskinn och vid speciella ceremonier dödade medlemmar av andra stammar, som de fångat i djungeln. Sedan åt de upp sina offer.

”De är beväpnade med vassa järnkrokar formade som leopardens klor,” skrev de skrämda utlänningarna.

Leopardsällskapet, som rörelsen kallats, är känt sedan början av 1900-talet. Medlemmarna motiverade sina hemliga ceremonier med att det var nyttiga för stamgemenskapen i en tid med starka västliga influenser i Afrika.

Thulesällskapet

 I München instiftades 1911 av en grupp med intresse för forntysk ockultism. Detta var dock bara ett sätt att dölja en rasistisk ideologi, som på många sätt kan ses som en förelöpare till nazismen. År 1918 köpte gruppen tidningen "Münchener Beobachter" och gjorde den till sporttidning för att nå ut till en större del av befolkningen. En av rörelsens grundare, friherre Rudolf von Sebottendorff, påstod att Adolf Hitler var medlem, men denne ville inte ha något med Thulesällskapet att göra, eftersom han inte gillade det ockulta.

När nazistpartiet växte sig stort försvann Thulesällskapet, men tidningen överlevde som nazistiskt partiorgan under namnet "Völkischer Beobachter".

Sions priorat

År 1956 grundade Pierre Plantard från staden Annemasse i de franska Alperna Sions priorat. Plantard, som hade varit aktiv i ultranationalistiska kretsar i krigets Vichy-Frankrike, påstod att han var adlig och ville samla en grupp män, som skulle ”försvara de svaga och förtryckta.”

Under ytan dolde sig emellertid sig en fantasi. Plantard påstod att Sions priorat hade grundats av korsfararna i Jerusalem, och att dess egentliga uppgift var att föra vidare blodslinjen i forntidens frankiska kungasläkt, Merovingerna.

Enligt Plantard var Leonardo da Vinci, Isaac Newton och Victor Hugo några av rörelsens tidigare stormästare, men detta och hans övriga teorier har senare visats vara odokumenterat struntprat. Sions priorat har emellertid dröjt sig kvar i populärkulturen, till exempel i Dan Browns roman Da Vinci-koden.

Notiser»

Historiska sällskap att titta på

  Bohemian Grove, Skull and Bones, Bilderberggruppen, Guds röst på jorden, Jehovas Vittnen, Plymouthbröderna, Opus Dei, Livets Ord, Folkets Tempel, Davidianerna, Soltemplarorden, Aum Shinrikyo, Heavens Gate, Knutby, Guds Barn, Moonrörelsen, World Light Center, Scientologerna, Raëliska religionen, Linbussekten, Korpelarörelsen, Finlands förbedjare och Verkligheten Center

Magnus Stridsberg © 2010 • epost • blogg