Arena Di Kulladal

   WWW. ARENADIKULLADAL.SE

INDEX   ISTIDEN   FORNTID    MEDELTID   FRÅN 1400-TALET FRÅN 1800-TALET TILL NU HISTORISKA SKEENDEN

 

HISTORISKA NOTISER

 

 

 

 

 

 

Välkommna till våra historiesidor

Det kan skrivas mycket och detaljerat om vår historia.

Arena di Kulladal skall inte ens försöka skriva en uns av vad som finns. Skall endast skriva och visa det vi tycker är intressant. Vi tar utgångspunkten från Sverige.

Men vi skall försöka att skriva om världen parallellt också. Det kan innebära att vi ibland med vår brist på organisation, kunskap eller att vi håller på att samla in och skriva om ett avsnitt, att det hamnar fel 

Vi gör detta för att vi tycker detta ämne är mycket roligt . Arena Di Kulladal är medveten om att den kunskap vi har i ämnet är ett uns av vad många som har detta ämne som sin huvudsyssla. Vi beundrar dessa människor mycket. De gäller alla de ämnen som kan tänkas ingå inom en del upptäckter, arkeologer, antroposofer, landskapskännare, namnkunniga m.m. m.m. Men vi har hemsidan som en liten hobby under de grå regniga kvällarna ,så vi hoppas speciallisterna har överseende med den amatörmässiga framställningen av ett ämne som det kanske kan bli här. Men det är för att vi gör det för vår egna trevnad skull. Ingenting annat

Lite Skåneinformation

 

Barbaricum

- Uppåkra och Skånes järnålder»

http://www.luhm.lu.se

 

 

På entréplan visas föremål från järnåldersstaden Uppåkra och andra fantastiska fynd från Skåne. Här möter besökaren unika ting, föremål som ägts och använts av den återvändande romerske soldaten, völvan, kungen och kirurgen. Talande ting, som visar att dåtidens människor ingalunda var några barbarer.ada.

 

 

 

 

 

Krigaren från Norra Hyllievång

 

Söder om Holma och Kroksbäck, inte långt ifrån palissaden i Hyllie, har arkeologerna hittat gravar från stridsyxekulturen, cirka 2800—2300 f.Kr.

Krigarens grav

En av gravarna väckte stor uppmärksamhet vid utgrävningen 2006. Här fann man elva pilspetsar som låg mycket tätt samlade. Flintanalyser av pilarna visar att de aldrig har använts och pilarnas läge i graven tyder på att de kan ha förvarats i ett koger (behållare för pilar).

Graven innehöll dessutom två flintyxor, en mejsel, ett spån, bärnstenspärlor och keramik. Endast 10 tänder, inga andra skelettrester, finns bevarade av den döde. Tänderna bedöms komma från en ung person, cirka 17—25 år. Åldersbedömningen baseras på när tänderna brutit igenom och på deras slitage.

 

Malmö Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnologen Jonas Frykman lista på vissa skånska företeelser.

● Mårten gås – en tradition med franska/tyska rötter

 

● Spettekaka – kom sannolikt till Sverige på 1600-talet genom vandrande gesäller

 

● Äggarullning – tävlingslek under påsken med internationella anor

 

● Korsvirkeshus – nordeuropeisk byggnadstradition som fick fäste i Skåne

 

● Bäckahästen – Näcken i hästskepnad, ett mytiskt väsen från Brittiska öarna

 

Trefaldigt leve – istället för svenskt fyrfaldigt leve när man firar någon

 

● Ål på julbordet/ålagille

 

● Stora klasskillnader – det fanns många gods i Skåne som försörjdes med statare som arbetskraft

 

● Att bo ihop med djuren – så sent som på 1930-talet förekom att folk hade småkreatur och fjäderfä inne i stugan om vintern