ARENA DI KULLADAL

20 Nov 2013

När Vasamuseets nya utställningshall invigs i december, blir det med en utställning som handlar om världen under Vasas tid. Utställningen är ovanlig eftersom den genomgående tar ett globalt perspektiv på 1600-talets händelser.

 

Vasamuseet tänker utanför de konventionella historieramarna med sin nya utställning Samtid som öppnar den 1 december. Här sätts konstruktionen, sjösättningen och förlisningen av regalskeppet Vasa in i ett världsomspännande sammanhang.

Utställningen saknar föremål och består av historiska berättelser som med hjälp av digital utställningsteknik visualiserar viktiga sammanhang, personer och fenomen. I en interaktiv del kan besökaren fotografera sig själv och presenteras sida vid sida på en karta intill personer från 1600-talet. Kartan går även att hitta på Vasamuseets hemsida.

- Vi berättar i korta ordalag om olika historiska händelser. Det är fragment som ger en inblick i en dynamisk tid, 1600-1650. Med alla de möjligheter som dagens teknik innebär, erbjuder vi besökarna att sätta sig själva och sitt eget lands historia i relation till den svenska historien om Vasa, säger utställningsproducent Monika Frelin.

 

4 Nov 2013

 

 

Konstsamling till ett värde av 9-15 miljarder kronor har hittats i en lägenhet i München. I samlingen finns verk av bland andra Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall och Paul Klee som varit försvunna sedan 1940-talet.

Enligt den tyska tidskriften Focus har cirka 1 500 tavlor som beslagtogs eller köptes för struntsummor av judiska konsthandlare under andra världskriget hittats i en lägenhet i München. Fyndet gjordes 2011 i samband med en husrannsakan hos sonen till Hildebrand Gurlitt, en tysk konsthistoriker och -handlare som under andra världskriget fick till uppgift av propagandaminister Joseph Goebbels att sälja så kallad entartete kunst (degenererad konst).

Efter andra världskriget hävdade Hildebrand Gurlitt att hans konstsamling förstördes under bombningen av Dresden 1945.

Det finns internationella efterlysningar på minst 200 av konstverken som hittades. De förvaras nu i en säker lagerlokal i München i väntan på att värderas och få sitt ursprung spårat.

 

Guldfynd i gravar på ESS-området i Lund (Aug -nov)

 

Den arkeologiska undersökningen på ESS-området i Lund är nu avslutad och analyserna och rapportarbetet har påbörjats. I samband med den 120 000 kvadratmeter stora grävningen, som genomfördes mellan augusti och november i år, gjorde arkeologerna många spännande fynd. - Från både bondestenålder (ca 4000 f.Kr) och äldre järnålder (ca 500 e.Kr) har vi en hel del nya lämningstyper och en helhetsbild, tack vare de stora ytorna, vilket kommer att ge ett betydande tillskott till kunskapen om de förhistoriska människornas samhälle och liv, säger Anna Lagergren, projektledare från Riksantikvarieämbetet.Den stora överraskningen var gravfältet från övergången sen romersk järnålder-folkvandringstid (ca 400-500 e Kr). Knappt 15 gravar med många fina fynd, däribland flera keramikkärl och mer än 500 glas- och bärnstenspärlor. Dessutom framkom i en av gravarna två små guldföremål. - Det ena är en ring och det andra ett bleck med instämplad dekor. De är små, bara en knapp cm i diameter, och kanske har de suttit ihop som ett föremål. På bleckets baksida finns dessutom något som kan vara rester av organiskt material, säger Bertil Helgesson, fältarbetsledare för gravfältsundersökningen, Sydsvensk Arkeologi AB. Arkeologerna hoppas nu att det fortsatta analysarbetet ska kunna berätta mer om vilka individerna som levt och sedermera begravts i dessa rika gravar på området varit Förhoppningen är också att under våren 2014 kunna visa upp föremålen för allmänheten i en utställning. Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Sydsvensk Arkeologi AB, Kalmar läns museum och Kulturmiljö Halland pågår under hela 2014 och delar av 2015.

 

Höstens fynd av så kallade guldgubbar i Blekinge är Sveriges tredje största.

 

Miniatyrfigurerna kopplas till kultplatser och heliga riter.

I november tillkänna­gav arkeologer att de hittat 29 guldgubbar i samband med en utgrävning i Väst­ra Vång, nordöst om Ronneby. Det handlar om små gyllene figurer som antingen är siluettklippta eller präglade på guldbleck. Somliga är tunna som ett frimärke. De kan variera i höjd, från bara några millimeter till ett par centimeter.

Fynden är svåra att datera, men i regel säger man att guldgubbarna tillkommit mellan 400-talet och 700-talet, alltså under folkvandringstid och vendeltid. De är unika för Skandinavien.

Fyndet i Västra Vång gjordes på en höjd som fungerade som boplats under järnåldern.

– Troligtvis har det varit en kultplats uppe på kullen. Det är möjligt att guldgubbarna faktiskt tillverkats i en verkstad här, säger Mikael Henriksson, arkeolog på Blekinge museum.

Det är upptäckten av ett flertal guldtenar, råmaterial i form av böjd guldstång, som får honom att tro det.

– Vi har också sett små kvarhängande fragment av guld på vissa av guldgubbarna, som förmodligen inte skulle ha suttit kvar om de transporterats långväga.

Västra Vång var sannolikt en betydelsefull plats från tiden för Kristi födelse och fram till 1000-­talets slut. Det vittnar flera andra fina fynd om: bronsmasker tillverkade på romersk-keltiskt område, mindre bronsbyster, fragment av exklusiva glasbägare och en vikingatida silverskatt. Kanske låg det rentav en handelsplats här.

Att det upptäcks guldgubbar i en miljö som denna är inte helt oväntat. Liknande fynd har gjorts på ett tjugotal platser i Sverige och många gånger har guldplåtarna påträffats i exklusivt sällskap, i byggnader eller vid kultplatser.

På Helgö i Mälaren har man hittat 26 guldgubbar i en hallbyggnad där man även fann en irisk biskopskräkla, en indisk Buddha­figur och en koptisk skopa. I skånska Upp­åkra har 124 guldgubbar påträffats, flera av dem i stolphål – gropar där de takbärande stolparna stått – eller i väggrännan till en byggnad som tolkats som ett slags tempel.

Även guldgubbarna i Västra Vång kan even­tuellt kopplas till en byggnad. Med georadar har man sett spår efter vad man tror är ett fem gånger tio meter stort hus, men ännu har man inte hunnit undersöka det.

Begreppet »guldgubbe» har använts sedan 1790-talet, men är något missvisande eftersom figurerna även föreställer kvinnor och djur. På ett flertal syns ett par som står ömt omslingrat – det har tolkats som fruktbarhetsguden Frej och hans maka Gärd. Kanske är det deras heliga bröllop som återges?

Ibland håller de små gubbarna och gummorna något som ser ut som en spira eller ett glas i handen. På andra plåtar verkar det som att man försökt återge hängda män, med tåspetsar som pekar nedåt.

Sammanlagt har närmare tretusen guldgubbar hittats i Skandinavien, fynd som gett ett utmärkt tillfälle att studera både mans- och kvinnodräkten som den såg ut under järnåldern.

Guldgubbarna från Västra Vång kommer, tillsammans med andra föremål från utgrävningarna, att ställas ut på Blekinge museum i Karlskrona i sommar.

 

25 Apr 2013

 

Historisk minaret förstörd i Aleppo

 

Upptagen på Unescos världsarvslista En aspekt av krig som sällan   uppmärksammas är förstörelsen av kulturarvet. Den tusenåriga Umayyadmoskéns minaret rasade samman i strider mellan            regeringsstyrkor och rebeller.

En av de mest kända minnesmärkena i den syriska staden Aleppo förstördes på onsdagen.

Enligt den statliga nyhetsbyrån Sana sprängdes minareten av den islamistiska gruppen Jabhat al-Nusra. Oppositionsgrupper påstår i stället att den träffades av arméns stridsvagnseld.

Moskén som enligt historien började byggas år 1090 står på Unescos världsarvslista. Förutom minareten så har granateld och skottsalvor orsakat svåra skador på den historiska byggnaden, vars historia kan spåras till 700-talet efter Kristus.

Flera historiska platser ödelagda

I Aleppo blev i fjol den 13 kilometer långa inomhusmarknaden Souq-al Madina delvis förstörd i strider mellan rebeller och regeringsstyrkor.

Vid sidan av de mänskliga förlusterna har inbördeskriget i Syrien varit förödande för landets många historiska platser, däribland den bibliska staden Palmyra och den 2.000 år gamla Jobar-synagogan i huvudstaden Damaskus. Den senare förstördes i en brand tidigare i år.

Inget ljus i sikte

Arkeologer har förgäves vädjat till de stridande parterna om att skona landets historiska platser. I kölvattnet av striderna har också plundringen brett ut sig och stulna antikviteter och artefakter byts mot vapen på den svarta marknaden.

18 maj 2012  SvD AVSLÖJAR

Få svenskar har blivit så omskrivna som Raoul Wallenberg. Trots det kan SvD i dag avslöja nya fakta och en helt ny förklaring till hans arrestering för 67 år sedan. De kommer från Bengt Jangfeldt, docent och Rysslandskännare, efter omfattande arkivstudier. Hans rön presenteras i boken Raoul Wallenberg – En biografi som kommer ut i dagarna.

– Det är en rimlig tolkning att ryssarna trodde att det var nazi-guld som Wallenberg ville undanhålla Röda armén. Förklaringen till att Wallenberg greps kan alltså vara ganska banal, framhåller Bengt Jangfeldt.

Den etablerade bilden har varit att Raoul Wallenberg greps då han var på väg från Budapest till Debrecen i östra Ungern. Där ville han möta den högste chefen för de framryckande sovjetiska trupperna, marskalk Rodion Malinovskij.

07.05.2012

Konservatorer på Prado­museet i Madrid har upptäckt en extraordinär kopia av den berömda målningen av Mona Lisa. Undersökningar visar nämligen att den nyfunna kopian målades samtidigt som den tavla vi känner till – troligen av en av Leonardo da Vincis elever. Med hjälp av infraröda bilder har experterna analyserat hur de båda målningarna har skissats upp och målats steg för steg. Undersökningar avslöjar att framåtskridandet i tavlornas lager är identiska. Därför måste de ha målats samtidigt och sida vid sida.

 

Enligt konsthistorikerna kan kopian bl a avslöja hur Leonardos modell ursprung­li­gen har sett ut. Porträttet av ”Mona Lisa” har med tiden blivit mörkare, vilket får model­len att se äldre ut, medan kopian nyligen har restaurerats och visar Mona Lisa på riktigt – om man får tro konstvetarna.

Experterna på såväl Pradomuseet som på Louvren, där originalet hänger, är eniga om att kopian är exceptionell.

Medeltida skelett funnet i Roma kloster 120425

Personal från Gotlands museum har gjort ett mycket intressant fynd vid en uppmätning av Roma klosterruin. I ett hål i marken kunde man se revben från en människa. Personalen lyckades ta ett foto av fyndet. Bilden man fick se visade en trolig medeltida grav med ett skelett från en människa i. Kroppen ligger i en vackert huggen stenkista och graven är mycket väl bevarad 

- Kroppen som ligger begravd i klosterruinens kor kan ha varit en högt uppsatt person inom klostret. Kanske är det en abbots grav vi har funnit säger Lars Kruthof, som gjorde fyndet.

Kruthof berättar att Roma kloster grundades år 1164 av Cistercienserorden. I Cisterciensernas regler står det att de inte får ta emot stora donationer för att människor ska få bli begravda i klostren, vilket ansågs som mycket fint. De personer som till en början begravdes i cistercienserklostren är därför framförallt klosterbröder. Koren reserverades till de högst uppsatta personerna inom klostret. Med tiden luckrades dock regeln upp något i vissa kloster. En tidsbestämning av fyndet gör det därför än intressantare.  

 - Beslut om eventuell arkeologisk undersökning på platsen fattar vi på länsstyrelsen, säger Louise Borgö, kulturmiljöhandläggare. Det är ett klart spännande fynd som kan berätta mer om klostrets historia. Men först ska vi alltså beslut om vilka och hur omfattande undersökningar som ska göras, fortsätter hon att berätta. Detta arbete kommer inte att påverka planerad teaterverksamhet i ruinen.

12 december 2011 Sydsvenskan

Vintrie.

På mage, ihopklämda och lite hur som helst slängdes de ner i myllan. Nu röjs skeletten undan för kontor och vägar.

Gravarna upptäcktes utanför Svågertorp i korsningen Pildammsvägen-Vintrievägen. Det är här Ikea ska bygga kontor och hotell med en ny, nära anslutning till Yttre Ringvägen. Malmö kommun hoppas locka fler företag och förebereder marken som verksamhetsområde.

Ett arbetslag från Sydsvensk Arkeologi med Karina Hammarstrand Dehman i spetsen kom till platsen i augusti för att undersöka en långdöse. Det är en hög stenåldersgrav som finns utmärkt på en karta från år 1701. Sedan dess har stenarna som syntes över markytan försvunnit.

- De plockades ofta till byggen, säger Karina Hammarstrand Dehman.

Hon och hennes kolleger fann att långdösen i Vintrie byggdes i början av bondestenåldern, runt 3000 år före Kristus. Den innehöll två kammare, vilket inte är så vanligt. Mellan kamrarna fanns en stenkant.

Den stora överraskningen kom när långdösen skulle mätas. En av arkeologerna satte spaden i en skalle mellan de två gravkamrarna.

I jorden omkring låg mynt, spikar och rester efter kistor. Det visade sig att minst ett tiotal medborgare från 1700-talets Bunkeflo har fått sin viloplats vid stenåldersfolkets långdöse. Troligen har de drabbats av pest.

- Det finns pestkyrkogårdar utanför nästan varje socken, säger Karina Hammarstrand Dehman.

Människor som dog av pest begravdes ofta utanför bebyggelsen för att det skulle vara minsta möjliga risk för smitta.

Fynden i Vintrie visar att det gick hastigt till. De döda har tryckts in i för små kistor och vad som fanns till hands. En del av dem ligger vända mot öster istället för mot väster som den kristna traditionen föreskriver.

Den eventuella pestsmittan går inte att spåra i deras skelett.

- Det verkar ha varit friska personer. Också tänderna är friska, lite slitna men utan hål, säger osteologen Lena Nilsson som ska analysera skallar och benrester närmare framöver.

En av de begravda var ett litet barn.

Men det är inte säkert att alla som ligger på det borglömda gravfältet dött av sjukdom.

En man i 40-50-årsåldern låg på magen i sin grav

- Det är inte ett omsorgsfullt sätt att begrava en människa. En konstig ställning på huvudet tyder på att mannen kan ha blivit hängd, säger Karina Hammarstrand Dehman.

Runt den gamla långdösen finns också ett antal skelettgravar från järnåldern.

I myllan, som rörts om av sentida jordbruk, syns spår av ett grophus och enstaka gropar. Arkeologerna tror att de kan ha använts till något som har med begravningarna att göra. Bostäderna låg utanför området.

Karina Hammarstrand Dehman tror att gårdsägare och bybor i trakten valde den framtida Ikeahörnan vid Vintrievägen som begravningsplats därför att det redan fanns ett stendöse på platsen.

På bondestenåldern var marken en udde i en våtmark. På norra sidan av Vintrievägen fanns en liten höjd.

- Antagligen var det skogsbevuxet här då, säger Karina Hammarstrand Dehman.

Hon blev lite stressad när arbetslaget hittade nya gravar in i det sista. Men i fredags var det stopp. Utgrävningarna avslutades och arbetet fortsätter med dokumentation inomhus medan kommunens entreprenörer lägger igen de tömda gravarna.

111027

Svenska språkforskare har knäckt en riktig da Vinci-kod.

Chiffret i en 250 år gammal bok avslöjar helt nya fakta om frimurarna.

– Det kändes som rena Dan Brown-romanen, säger språkteknologen Beáta Megyesi.

Boken    Copiale Cipher   påträffades i Östberlin efter kalla krigets slut.

Dess innehåll - 105 sidor av grekiska och romerska tecken, blandade med symboler – har länge varit en hemlighet.

Men i våras knäcktes koden.

Den amerikanske språkteknologen Kevin Knight tillsammans med Uppsalaforskarna Beáta Megyesi och Christiane Schaefer lyckades med hjälp av sina kunskaper i datavetenskap, språk och språkhistoria att lösa gåtan.

Och det man fann väckte stort intresse bland forskarna.

– Det var väldigt spännande när de första sidorna dök upp. Det framgick att boken skrevs av ett hemligt sällskap och om deras initieringsritual, säger Beáta Megyesi.

Ritualiserade ögonoperationer

Den tyska Okulist-orden ägnade sig åt ritualiserade ögonoperationer som en slags symbol för den inre upplysningen.

Dessutom spionerade de på frimurarna och redogjorde noggrant för det hemliga sällskapets ritualer.

– Vi har skrattat ganska mycket åt vissa riter som de hittat på som är ganska barnsliga. Men den är mycket värdefull för idéhistoriker, religionsvetare, och historiker. Även om det till själva dechiffreringen bara behövdes 16 sidor bestämde vi oss för att avkoda hela boken, digitalisera den och tillgängliggöra för alla, säger Beáta Megyesi.

En analys av papper och bindning daterar boken till 1760-80-talet. Men Andreas Önnerfors, frimurarexpert och forskare vid Lunds universitet, tror den kan vara äldre än så.

– Jag har föreslagit 1740-talet. Det är en helt unik handskrift. Vi har mycket lite skriftligt material om orden från den tiden, förklarar Andreas Önnerfors, frimurarexpert och forskare vid Lunds universitet.

Unika uppgifter om frimurarna

Boken är uppdelad i tre delar.

Den första beskriver ockulisternas egna ritualer, den andra ger en bild av frimurarordens verksamhet och ritualer under 1700-talet, och den tredje ger en helt ny inblick i hittills okända former av frimureri.

– De beskriver både en esoterisk form av frimureri och en mycket politisk form som låter förvånansvärt radikal. Man talar om naturliga rättigheter som inte får trampas på och som måste försvaras. Det är unika uppgifter, säger Andreas Önnerfors.

Varken ockulisterna eller frimurarna var särskilt unika för sin tid. Tvärtom var de hemliga sällskapen utbredda under 1700-talet.

Copiale Cipher kan kasta nytt ljus över några av dem. 

– Vi har inte riktigt hunnit smälta det som står. Många gamla teorier måste omprövas på grund av detta.

Kung Arthurs runda bord kan ha hittats

Han dyrkades som en superstjärna fler hundra år efter sin påstådda död.

Legenden om Kung Arthur och hans riddare har överlevt tidens tand – trots att många tvivlat på att han någonsin levt.

Nu tror sig brittiska arkeologer med hjälp av toppmodern teknik ändå ha hittat hans berömda runda bord.

The King's Knot, en geometrisk formation under marken i den tidigare kungliga trädgården vid Stirling Castle i Skottland, har varit höjd i dunkel under århundranden. Formationen dateras till 1620-talet – men dess platta centrala kulle kan vara mycket äldre än så.

Äldre tiders nedtecknare länkade redan för sexhundra år sedan landmärket till legenden om Kung Arthur. Arkeologer från Glasgow University, som arbetat med Stirlings hembygdsförening och Stirling arkeologiska fältförening, genomförde i maj och juni i år en icke-grävande kartläggningen i ett försök att avslöja några av hemligheterna.

Deras resultat visar att det faktiskt finns en rund formation i centrum som är äldre än det som är synligt på markytan.

Hypermodern teknik avslöjar legenden

Genom att använda hypermodern teknik har arkeologerna med historikern John Harrison, ordförande för SLHS, i spetsen kunnat scanna av platsen. Då avslöjades resterna av ett runt dike och andra markarbeten under den kungliga knuten.

Genom åren har alla från den skotska poeten John Barbour, som levde på 1300-talet, till den skotska 1500-talsförfattaren Sir David Lindsay, placerat Kung Arthur och hans runda bord vid Stirling Castle.

– Fynden visar att den aktuella högen skapades på en redan bearbetad plats och kastar nytt ljus över en tradition som sagt att Kung Arthurs runda bord var belägen i detta område, anser John Harrison, enligt The Telegraph.

"Ny insikt"

Den nya undersökningen – som finansieras av Historic Scotland and Stirling City Heritage Trust – kunde med hjälp av toppmoderna hjälpmedel göra en bild av svunna strukturer och formationer upp till en meter under marken.

– Det här är ett mysterium som dokument inte kan lösa, men geofysiken har gett oss ny insikt, säger Harrison till The Telegraph.

Arthur myt eller verklighet?

Det är dock inte första gången som forskare påstår att de har hittat Kung Arthurs berömda runda bord. Så sent som förra året hävdade en expert på kung Arthur att den omskrivna möbeln i själva verket var en utgrävd romersk amfiteater i Chester i nordvästra England:

– Den första berättelsen om runda bordet visar att det inte var ett matbord utan en plats med rum för tusen personer, sa Chris Gidlow, expert på kung Arthur då enligt Världenshistoria.se.

Legenden säger hur som helst att kung Arthur samlade sina riddare kring ett runt bord varje gång kungen skulle utkämpa ett viktigt slag.

Och då lär han ha suttit där ofta för enligt sägnen var han den som enade engelsmännen i kampen mot de hedniska saxerna på 500-talet.

Uppdaterat: onsdag 24 augusti kl 14:55

Ångfartyget Nore har hittats på Vänerns botten, 87 år efter förlisningen en stormig natt 1924. Båten ligger på 35 meters djup, väster om Kållandsö.

Ångfartyget Nore har återfunnits i Vänern, efter mer än 10 års sökande. Fartyget förliste när det skulle transportera trävaror till Vargön. Marinarkeolog Roland Peterson hittade vraket,

110824

Libyen är en konstruktion skapad av västerlandet och bestod ursprungligen av tre självständiga provinser befolkade av många stammar och klaner. Upproret, som inleddes i februari 2011, har åter delat in landet med gränser, som påminner om forntidens.

Invånarna i Paris är vana vid pompösa statsbesök, men under julen 2007 spärrade man ändå upp ögonen: eskorterad av en kamel och 30 kvinnliga livvakter – alla enligt uppgift oskulder – ankom överste Khaddafi till hedersvakt och middag med president Sarkozy i Elyséepalatset.

Ljus framtid för Khaddafi

Framtiden för den libyske ledaren tedde sig ljusare än någonsin. Den brittiske premiärministern hade varit på besök i Tripoli, och Silvio Berlusconi tog varmt emot i Rom. President Bush upphävde handelsembargot mot landet, och i FN drogs stolen fram, så att Libyen kunde ta plats vid bordet i säkerhetsrådet.

Med upproret 2011 blev prognosen plötsligt mycket dystrare – inte bara för Libyens ledare under 42 år utan också för landet som samlad nation.

Just nu står inte landet enat i den socialistiska stat Khaddafi ville skapa utan är i stället splittrat i den blandning av stammar, klaner och självständiga provinser som har kännetecknat området under historien.

Italien skapade Libyen

Som geografiskt begrepp hästammar namnet Libyen ändå från forntiden, då grekerna betecknade hela Nordafrika som Libyen. Det som man i dag kallar Libyen har tidigare varit tre olika provinser – Cyrenaika, Fezzan och Tripolitanien – med varsin etniska sammansättning.

Ingen tänkte på att kalla området för Libyen, förrän en italiensk geograf använde det 1903. Hans hemland tog namnet till sig, när det 1911 erövrade området från Osmanriket.

Under andra världskriget förlorade Italien kolonin, och med de allierade kom områdets ursprungliga namn åter i bruk: britterna styrde Tripolitanien och Cyrenaika, medan Frankrike tog sig an Fezzan.

Augusti är årets åttonde månad i den gregorianska kalendern och har 31 dagar. Den innehåller årets 213:e till 243:e dag (214:e till 244:e vid skottår). Namnet kommer av den romerske kejsaren Augustus som förutom att låta uppkalla denna månad efter sig även gav denna månad 31 dagar för att den inte skulle vara kortare än juli. I den ursprungliga julianska kalendern hade varannan månad (med start vårdagsjämningsmånaden mars) 31 dagar, och februari hade då 30 dagar vid skottår och 29 dagar övriga år. Månaden kallas på latin Augustus i grundform och Augusti i samband med datum. I Sverige kallades månaden förr för skördemånad och i Danmark höstmånad.

20110301

Efter 260 års ovisshet har historikerna nu kommit fram till vilket öde som mötte det ökända kaparfartyget "La Marquise de Tourny", när det försvann spårlöst på 1700­-talet. Dykare har nyligen identifierat skeppets vrak på bottnen av Engelska kanalen.

Vrakresterna upptäcktes av en amerikansk dykarklubb, som hittade en 52 kilo tung skeppsklocka med fartygets namn ingraverat. Enligt experterna sjönk det fruktade fartyget under en svår storm på kanalen.Den 460 ton tunga fregatten hade 25 kanoner och var ett av många beväpnade handelsfartyg som användes i striderna mellan Frankrike och England. Båda länderna försökte skada varandras handel med kolonierna i Västindien och Amerika genom att tillåta att privatägda fartyg plundra­de fientliga handelsfartyg. Bara under åren 1746–47 kapade "La Marquise de Tourny" hela fyra brittiska handelsfartyg. Fyndet av kaparskeppet har väckt stort uppseende, eftersom man i hela världen bara har hittat tre liknande skepp tidigare.

20110225

Ruinerna av en romersk villa nära den walesiska staden Aberystwyth får brittiska ­forskare att häpna. Enligt historieböckerna borde villan nämligen inte ha funnits.Fram till i dag har historikerna menat att romarna lämnade norra Wales omkring år 130 e Kr, men fynd av mynt och keramik nära den nyligen funna villan visar att den förmodligen är från början av 300­-talet e Kr. Vid den tiden borde romarna ha varit borta i omkring 200 år.

Enligt forskarna bakom fyndet var villor som denna förbehållna rika markägare, som kontrollerade stora jordbruksområden. Liknande villor har hittats i England och södra Wales men aldrig så här långt norrut. Därför har man hittills främst betraktat centrala och norra Wales som en krigszon, som romarna lämnade strax efter sin erövring av området. Fyndet av villan visar dock att det romerska inflytandet över området varit mycket starkare och långvarigare än man trott. Enligt arkeologerna kan upptäckten innebära att flera villor och andra romerska fynd döljer sig i regionen.

Världens historia 20101013

Mystisk gravtunnel funnen i pyramidstad

Fyndet av en förseglad tunnel under ruinstaden Teotihuacán kan ge ny kunskap om stadens historia.

Polfoto/AP

Arkeologer upptäckte de första spåren av tunneln, när marken vid foten av en pyramid plötsligt sjönk in efter en kraftig regnskur.

Enligt arkeologerna ligger tunneln 12 meter under stadens religiösa centrum, dit ruiner och pyramider lockar tusentals turister varje år. Genom att skanna marken har arkeologerna kartlagt tunneln, som löper nästan 100 meter, innan den mynnar ut i flera underjordiska kammare. Rummen kan innehålla stadens härskargravar.

”Jag förmodar att området byggdes upp runt tunneln”, säger utgrävningsledaren Sergio Gomez, som beräknar att arkeologerna först om några månader kommer att nå ned till tunnelns botten.

I närheten av tunneln har forskarna hittat en stor mängd föremål från stadens storhetstid. Foto: Polfoto/AP

Arkeologerna är entusiastiska över upptäckten. Trots nära hundra år av utgrävningar vet de fortfarande inte något om Teotihuacáns härskare, som för 2000 år sedan kontrollerade större delen av Centralamerika.

UPPÅKRA.     SDS 20100902

Tecknen på en blodig uppgörelse med många dödsoffer har vuxit sig allt tydligare under sommarens utgrävningar i Uppåkra.

 Arkeologerna har fortsatt utgrävningarna av den hövdingahall som någon gång under 500-talet brändes ned under våldsamma omständigheter.

Hittills har man hittat lämningarna efter fyra döda människor. Men fynd av mängder av fragment av brända människoben tyder på att de som dödades i branden kan ha varit betydligt fler.

– Det är den känsla man har. Men det är svårt att säga exakt i och med att benfragmenten är så hårt brända och ligger spridda över en stor yta. Det här blir något som vår osteolog (skelettexpert) får titta närmare på framöver, säger arkeologen Karl-Magnus Lenntorp.

Förhoppningenär att hitta specifika benrester, exempelvis käkben, vars antal gör att man säkert kan slå fast att det rör sig om olika individer.

– I nuläget talar vi om fyra till sju människor. Men det kan också vara betydligt fler, säger Karl-Magnus Lenntorp.

En annanundersökning – mätning av isotoper i upphittade tänder – kan dessutom ge besked om de döda kom från trakten eller hade sitt ursprung i något annat land. Även de undersökningarna görs i vinter.

Berättelser om hur hövdingahallar överfalls är vanliga i fornnordiska sagor. Vanligtvis handlar det om maktkamper mellan olika stormän där ena sidan lyckas omringa och sätta eld på fiendens långhus. De som inte dog i lågorna höggs ihjäl när de försökte ta sig ut.

– Jag tror att det kan vara första gången man hittar verkliga spår av en hallbränning, säger Karl-Magnus Lenntorp.

Att det rör sig om mordbrand och inte eld genom olyckshändelse är arkeologerna säkra på. Ett tydligt tecken är ett hål i skuldran där en av döda i huset genomborrats med en spjutspets.

Grottmänniskor åt andra grottmänniskor.

Nya fynd tyder på att Västeuropas tidigaste grottmänniskor åt andra grottmänniskor. Det här kannibalistiska beteendet var troligen inte på grund av ritualer eller brist på annan mat, utan kan helt enkelt varit en del av människoartens dagliga meny för att få näring.

Att grottmänniskorna blev uppätna baserar forskarna på att skelettdelarna hade tydliga märken av stenverktyg som använts för att bereda köttet under slaktliknande former.

Eftersom människobenen låg uppblandade med andra djurs benresteret drar forskarna slutsatsen att det inte varit någon rituell eller andlig mening med kannibalismen.

Utgrävningarna har pågått sedan 1993 och det här är de hittills äldsta fynden som tyder på att en människoart kontinuerligt ätit andra människor.

Att just äta människor som vardagsmat är inget som har upptäckts hos Homo sapiens, det är vid svält eller religiösa riter som vår människoart ägnat sig åt kannibalism.

Skelettresterna har hittats i flera lager i grottan som sträcker över en tidsperiod på 100 000 år, vilket kan betyda att människorna ägnade sig åt kannibalism kontinuerligt.

Referens:

Carbonell, E. et al. Cultural Cannibalism as a Paleoeconomic System in the European Lower Pleistocene. The Case of Level TD6 of Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain). Current Anthropology. DOI: 10.1086/653807

Världens äldsta öl upptäckt på Åland

Världens äldsta bevarade öl har hittats på Åland. Det var under arbetet med att bärga vad som tros vara världens äldsta champagne som flera ölflaskor upptäcktes. Redan för ett par dagar sedan stod det klart att världens äldsta champagne bärgats från det 200 år gamla skeppsvraket nära Föglö i Ålands södra skärgård. Flaskorna, som legat bevarade på havets botten på cirka 50 meters djup, har nu lyfts nu upp till ytan och bärgningen är avslutad. Utöver de större champagneflaskorna har ett antal mindre flaskor hittats. Under onsdagens bärgningsarbete gick en av dessa flaskor sönder då det sköra glaset hade en spricka. Man kunde genast konstatera att flaskan innehöll öl. - Med största sannolikhet är det här världens äldsta bevarade öl. Vi kan nu konstatera att vi har både världens äldsta champagne och världens äldsta ölflaskor i vår ägo, säger avdelningschef Rainer Juslin vid Ålands landskapsregering. Temperaturen och mörkret har gjort att lagringen varit optimal och trycket i flaskorna har gjort att saltvatten inte kunnat tränga in genom korkarna. Marknadsvärdet på champagneflaskorna har av experter bedömts vara flera tiotusentals euro per flaska. Det ekonomiska värdet på ölflaskorna är ännu oklart. Beträffande skeppsvrakets ursprung och exakta ålder pågår ännu arbetet med att åldersbestämma vraket. Det bedöms dock vara ett fartyg som gick under i början av 1800-talet.

 

Johannes Döpare Funnen

Bulgariska arkeologer, under ledning av professor Kazimir Popkonstantinov, säger sig ha hittat Johannes Döparens kvarlevor under en utgrävning utanför Sozopol på den lilla bulgariska ön Sankt Ivan.

Kvarlevorna, som består av delar av ben från en arm och ett ben, låg i ett sarkofagliknande skrin av marmor som hittades i altaret i en kristen kyrka från 500-talet. Kyrkan byggdes ovanpå resterna av ett romerskt tempel då kristendomen kom till ön Sankt Ivan, och var uppkallad efter Johannes Döparen.

Det är i praktiken omöjligt att fastställa om fyndet verkligen är Johannes Döparens kvarlevor, men bulgariska forskare verkar övertygade om att så är fallet. Relikskrinet och dess innehåll ska tillsvidare ställas ut i kyrkan Sveti Georgi i Sozopol.

Vi barbarer

Redan de gamla grekerna kallade alla andra i världen de stötte på för barbarer eftersom de tyckte att deras språk var obegripligt , de lät mest som "barrr-barr" tyckte de.

 

Filosofen Platon

Han var en framgångsrik boxare i sin ungdom. vid en olympiad så blev han bronsmedaljör.

 

Vissa slutord

 

Arkimedes , antikens store matematiker och fysikers död 212 f kr. blev legendarisk. Han satt och funderade över en figur som han hade ritat på en sandtäckt bricka när romarna stormade staden Syrakusa. Han ropade till soldaterna :" Rubba inte mina cirklar" De gjorde de inte men de högg ner honom.

 

Jean Jacques Rousseau , filosofen som ansåg att människan av naturen var god , var en självgod person. På sin dödsbädd 1778 lär han ha yttrat : " jag tror inte att det i hela världen har funnits en människa som har gjort mindre ont än jag

 

när Karl Marx dog 1883 undrade hans hushållerska om han hade något sista budskap till världen. då svarade han :" Äsch , gå din väg. Sista ord är till för dumbummar som inte sagt nog"

 

 

 

Magnus Stridsberg © 2010 • epost • blogg

Korta historiska notiser

 

Nyheter:inskrivit 180301

 

 

 

Sandby borg på Öland

 

 

Ovanligt fynd i Trondheim

 

Forskare avslöjar äldsta fyndet av Homo sapiens

 

Unikt fynd från samisk trumma

 

FN-rapport stärker teori om attentat i Hammarskjöldfallet

 

Arkeologiska fynd skriver om Norrbottens läns historia

 

BIRKAKRIGAREN VAR EN KVINNA

 

De första landdjuren

 

Nya utgrävningar skriver om kristendomens historia i Sverige

+

Ny utgrävning av vikingagård i Varnhem

 

 

NYA LÄNKAR SOM ÄR BRA

 

- BLOGG OM HISTORISKA BÖCKER

 

- KARLSKRONA

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Game of Thrones

 

Game of Thrones lånar från historieböckerna Ett sammandrag av vad

Emrah Sütcü skrev 28 september 2017 i

Tidningen Illustrerad vetenskap-Historia

 

Succéserien Game of Thrones är starkt inspirerad av den europeiska medeltiden, och många av seriens mest populära figurer utgår från berömda historiska personer.

 

Kung Joffrey

Kung Joffrey, seriens onde ledartyrann, är i stora drag en blandning av den engelske kung Rikard II (1367-1400) och Edvard av Westminster (1453-71), prins av Wales. Precis som Joffrey besteg Richard II tronen i ung ålder - redan som tioåring 1377.Joffreys brutalitet är inspirerad av Edvard av Westminster, som enligt samtida skriftliga källor var oerhört våldsam och sjukligt besatt av krig. Den italienska ambassadören från Milano skrev om Edward:“Denna pojke - trots att han bara är 13 år - talar redan inte om något annat än krigföring och skära av huvuden, som om allt ligger i hans händer eller han är en krigsgud.”Edwards stridslystnad fick honom dödad redan som 17-åring under Slaget vid Tewkesbury 1471.

 

Robb Stark

Robb Stark leder sina arméer till en lång rad segrar, men faller på sitt beslut att bryta ett äktenskapslöfte. Han ska egentligen gifta sig med en kvinna från House Frey som ett led i en militär allians, men gifter sig i stället med en adelskvinna från utanför Westeros Den engelske kung Edvard IV (1442-83) bröt också ett äktenskapslöfte. Han skulle ha gift sig med prinsessan Anne, dotter av franske Ludvig XI, men vigdes i största hemlighet med Elizabeth Woodville. De engelska adelsmännen som hade ordnat alliansen med den franske kungen var rasande och gjorde uppror. Men till skillnad från Robb Stark slapp Edvard dock lyckosamt undan sitt brutna äktenskapslöfte och satt på tronen till sin död.

 

Petyr “Littlefinger” Baelish

Seriens skattmästare och bordellägare kommer till makten med hjälp av sina oöverträffade manipulationsförmågor och sitt stora nätverk av spioner. Den beskrivningen passar också in på den engelska militären och diktatorn Oliver Cromwell (1599-1658).Han föddes in i en lågadlig bondefamilj, men kämpade med tiden till sig titeln, Lord Protector, som i praktiken var synonym med "diktator". En annan inspirationskälla till Littlefinger kan ha varit Rikard Neville (1428-71), earl av Warwick. Hans stora välstånd och välutvecklade näsa för politisk manipulation gav honom smeknamnet “Kungamakaren”.

 

Cersei Lannister

Drottning Cersei har ett stort antal gemensamma drag med Margaret av Anjou (1429-82). Båda kvinnorna blev i ung ålder bortgifta för att skapa politiska allianser - franska Margaret giftes 1445 med Englands Henrik VI för att skapa fred mellan England och Frankrike.Båda kvinnorna fick träda in och ta över styret när deras män inte kunde. Cersei regerade i det dolda, medan hennes man drog på jakt och låg med andra kvinnor. Margaret övertog makten när Henrik VI långsamt förlorade förståndet. Dessutom var de två kvinnorna omgivna av rykten om att de hade varit otrogna sina män och de fick båda söner (Joffrey och Edvard av Westminster), som var brutala och sadistiska.

Daenerys Targaryen

En av seriens stora personligheter, Daenerys Targaryen, har många likheter med den engelska drottningen Elisabet I (1533-1603). Båda kvinnorna är maktsjuka, ogifta och har ett nästan oövervinnlig vapen (drakar och den engelska flottan) i sin makt.Medan Daenerys tidigare har varit gift, är Elisabet känd som Jungfrudrottningen då hon aldrig ingick ett äktenskap. Båda kvinnor beslutar sig för att förbli ogifta för att bevara och utvidga sin makt: Daenerys vill återerövra THE IRON THRONE, och Elisabet ville utvidga sitt engelska rike.Sist men inte minst straffade båda kvinnor en betrodd rådgivare som svek deras förtroende. Daenerys förvisar Jorah Mormont när hon får reda på hans förflutna som spion, och Elisabet avrättar sin nära rådgivare Robert Devereux, earlen av Essex, när han försöker starta ett uppror mot henne.

Jaime Lannister

I säsong 4 av serien får Jaime Lannister en konstgjort hand tillverkad av guld, för att hans egen hand har huggits av. Detta påminner om Gottfried “Götz” von Berlichingen (1480-1563) - en tysk riddare och legosoldat som var känd som Götz med Järnhanden.Liksom Jaime var Götz född in i en adlig familj innan han tog tjänst som riddare. Hans hand sprängdes i bitar 1504 av en kanonkula under en belägring. Men Götz var inte typen som gav upp så lätt, så han lät tillverka en konstgjord järnhand och återvände till kriget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 augusti 2016

Svenska forskare bakom rikt gravfynd

 

Hundratals keramikkärl, flera guldsmycken och ädelstenar. En arkeologisk expedition från Göteborgs Universitet har upptäckt en av de rikaste gravarna från sen bronsålder som någonsin påträffats på Cypern.

 

Ett par örhängen av guld, cirka 1400–1300 f.kr.

– Men blir euforisk. Det är nästan så man står och hoppar jämfota, säger Peter Fischer, senior professor i antikens kultur- och samhällsliv, som leder expeditionens utgrävningar.

Fynden, som är drygt 3 000 år gamla, påträffades i en grav som enligt Peter Fischer sannolikt är en familjegrav för åtta barn och nio vuxna. Föremålen, som inte får lämna Cypern, bearbetas just nu och kommer sedan att ställas ut på museum i Nicosia eller Larnaca. För att hindra utomstående att ta sig in på utgrävningsområdet har vakter fått i uppdrag att hålla extra tillsyn.

"Går inte att värdera"

– Det går inte att värdera de här sakarna i pengar. Skulle guldföremålen av någon anledning hamna på en illegal marknad handlar det om enorma summor. Så det vill jag inte ens spekulera i, säger Peter Fischer.

Han har begärt tillstånd att få ta ut delar av gravfynden från ön för att kunna genomföra bland annat undersökningar av de tänder som hittats.

– Vi vill bland annat titta på släktskapet mellan de som fanns i graven och också kunna se om det handlar om personer som emigrerat till Cypern eller tillhört lokalbefolkningen.

En del keramikkrukor med motiv i form av bland annat stridsvagnar dragna av hästar, vackert klädda kvinnor, fiskar och religiösa symboler ska också undersökas för att utreda deras exakta ursprung.

Fann 83 gropar

– Inte bara om de är från Grekland, Kreta eller nuvarande Turkiet utan också från vilken plats i länderna, säger Peter Fischer.

I år var sjunde sommaren som Peter Fischer ledde expeditionen på Cypern. Innan utgrävningarna hade man med hjälp av georadar scannat igenom det aktuella området och hittat 83 "gropar" som kan vara brunnar, offergropar eller gravar. Nästa år ska utgrävningarna fortsätta i samma område.

– Normalt begravde man de döda inom bosättningen vid den här tiden. Ofta under golven i husen. Att påträffa ett gravfält utanför bosättningen är en arkeologisk sensation, säger Peter Fischer.

 

 

2016-06-11

 

Stor plattform från antiken

 

Arkeologer har gjort en hisnande upptäckt med hjälp av nya satellit- och drönarbilder.

 

Mitt i den antika staden Petra, nu en arkeologisk plats och ett av världens sju nya underverk, har ett oupptäckt monument hittats – av en arkeolog som har arbetat där i 20 år.

 

Men hjälp av högupplösta satellitbilder och drönarbilder har arkeologerna Sarah Parcak och Christopher Tuttle lyckats dokumentera det som verkar vara en plattform, som är cirka 56 gånger 49 meter till ytan.

 

– Jag är säker på att någon, under de två århundraden som utgrävningar har gjorts i Petra, Jordanien, måste ha känt till den här byggnaden, säger Christopher Tuttle till National Geographic.

 

– Men den har aldrig studerats eller ens antecknats. Jag har arbetat i Petra i 20 år och jag visste att något fanns där. Men det är helt klart berättigat att kalla detta en upptäckt.

Tros ha använts vid högtider

 

Plattformen saknar motstycke i området och verkar inte någon koppling till andra byggnader i staden Petra, som växte fram från 500 f. Kr och 500 år framåt.

 

Monumentet ligger ungefär 800 meter från den antika stadens mitt, och tros ha haft en offentlig och cermoniell funktion vid högtider, vilket gör den till det näst största byggda monumentet med den funktionen, som hittills hittats i Petra. Detta näst efter den kända ”skattkammaren”.

 

Utgrävningen vid monumentet har inte påbörjats, men keramik på ytan har daterats till cirka 200 f.Kr.

 

 

2015/2016

 

Sedan Hiram Bingham 1912 upptäckte Machu Picchu har utvecklingen av hjälpmedel såsom Laserskannrar och supersnabba datorerhjälpt forskarna att hitta det som man trodde var omöjligt att hitta

 

Här är National Geographics arkeolog Fredrik Hiebert förslag av sju stora arkeologiska genombrott i framtiden:

 

 

1. Upptäckt av okända städer – eller kanske civilisationer – i Central- och Sydamerika

 

"Arkeologer använder LiDAR (Light Radar) för att se ned genom regnskogens täta växtlighet i områden som Honduras och Belize. Tekniken gör det möjligt att lokalisera gamla boendeområden som vi inte visste existerade", säger Hiebert.

 

2. Hitta Djinghis khans eller Alexander den stores sista viloplats

 

Arkeologens spade byts i högre grad ut mot georadar (GPR), som kan se ned i marken. Tekniken har använts i jakten på Djingis khans grav. Hittills dock utan några resultat.

 

3. Komma in i Kinas förste kejsares grav

 

Rädslan för att förstöra föremål i den 2000 år gamla kinesiska kejsargraven i Xian avhåller arkeologerna från att använda normala verktyg som hackor och spadar. I stället ska GPR och magnetometrar avslöja innehållet, som kan undersökas närmare med små robotar.

 

4. Tyda minoernas glömda språk

 

Sedan upptäckten av den minoiska kulturen för mer än 100 år sedan är skrifttypen Linear A fortfarande ett mysterium. Hiebert föreslår att man använder en superdator som IBMs Watson för arbetet.

 

5. Förstå meningen med nascalinjerna

 

Teorierna om geoglyferna i Peru är många, men forskare hoppas att datainsamling i framtiden kan kasta nytt ljus över de mystiska teckningarna. "Rå datorkraft ska behandla mängderna av geografiska och arkeologiska data för att ge oss svar på de gåtfulla teckningarnas syfte", säger Hiebert.

 

6. Hitta en välbevarad neandertalare

 

I takt med att jordens glaciärer smälter med snabba steg, blir det "mycket, mycket sannolikt att en intakt neandertalare en dag dyker upp – i likhet med den 40000 år gamla mammuten", förutspår Hiebert.

 

7. Upptäcka fler spår från vikingar i Nordamerika

 

Stigande temperaturer får isen på Kanadas kuster att smälta, och då kommer säkerligen nya vittnesbörd om vikingabosättningar att dyka upp. Hiebert förutspår en lång rad vikingagenombrott på östra delen av den nordamerikanska kontinenten.

 

 

 

September 2015

 

Tutankhamuns hemliga gravkammare är "fylld av skatter"

Egyptens turistminister försäger sig i en spansk tidning och avslöjar att världens mest berömda gravkammare döljer en av "2000-talets största upptäckter".

4 mars 2016 av Andreas Ebbesen Jensen

När den brittiske arkeologen Howard Carter öppnade den förseglade ingången till Tutankhamuns gravkammare den 26 november 1922, vände han sig till sin kollega och utbrast: "Det är helt otroligt!".

 

Och ska man tro Egyptens turistminister Hisham Zazou gömmer den sägenomspunna gravplatsen på många fler enastående fynd än dem som begeistrade Howard Carter och resten av världen för knappt 100 år sedan.

 

"Vi vet inte om den hemliga gravkammaren döljer Nefertiti eller någon annan kvinna, men den är fylld med skatter", säger Hasham Zazou till den spanska tidningen ABC.Nicolas Reeves har hittat en vägg bakom Tutankhamuns grav som leder in till ett rum, där det har visat sig finnas metaller, stenar ... alla möjliga skatter. I april annonserar vi nyheten till hela världen", säger han och fortsätter:

 

"Det kommer att bli en ny "Big Bang" – 2000-talets största upptäckt".

Falskt nazi-guldtåg

 

För historienördar och arkeologientusiaster världen över kommer den egyptiske turistministerns uttalanden naturligt nog att skapa stor begeistring.

 

Men ingenting är helt säkert förrän det borras hål i väggen och arkeologerna med egna ögon kan se vad som gömmer sig bakom Tutankhamuns dekorerade gravvägg. Precis som Howard Carter gjorde för knappt 100 år sedan.

 

Visar det sig att de hemliga kamrarna inte döljer något annat än önsketänkande från en lite för ivrig turistminister, kan ju Hasham Zazous alltid åka till Polen och hitta en axel att gråta ut emot.

 

I september i fjol meddelade nämligen den polske kulturministern att han var "99 procent" säker på att det låg ett gammal nazi-guldtåg begravt i en underjordisk tunnel i den sydvästra delen av landet. Det visade sig vara 100 procent fel.

 

Den hemliga gravkammaren som Hasham Zazou refererar till hamnade på allas läppar i höstas, när en helt ny 3D-laserteknik avslöjade hittills okända passager i barnkungen Tutankhamuns berömda sista viloplats.

 

Passager som enligt den brittiske egyptologen Nicholas Reeves med stor sannolikhet innehåller drottningen Nefertitis gravplats.

Århundradets största upptäckt

 

"Vi har tidigare sagt att vi var 60 procent säkra på att det fanns något bakom väggarna. Men nu är vi 90 procent säkra", uttalade den egyptiske ministern för forntidsfynd, Mamdouh al-Damaty, i fjol till nyhetsbyrån Ritzau.

 

De egyptiska myndigheterna har hittills hållit hårt på sekretessen, men nu tar den egyptiske turistministern alltså bladet från munnen.

 

Och det är inte lite Hasham Zazou har att säga om de nya upptäckterna.

 

 

140704

 

Västafrika plågas just nu av det värsta ebolautbrottet i historien. Allt fler smittas.

 

Trots att tolv länder vid ett krismöte enats om åtgärder för att stoppa smittspridningen varnar WHO för att utbrottet kan fortsätta länge till.

 

– Jag tror att vi kommer att ha med detta utbrott att göra i åtminstone ett par månader, upp till flera månader, säger Världshälsoorganisationens (WHO) generalsekreterare Keiji Fukuda till nyhetsbyrån AFP.

 

Virusutbrottet är det allvarligaste genom tiderna — såväl när det gäller antalet smittade och döda som den geografiska spridningen. Före det nuvarande utbrottet hade 1 587 människor avlidit i sjukdomen sedan viruset första gången spred sig till människor 1976.

 

Trots att dödligheten verkar vara lägre denna gång än vid tidigare utbrott har hittills 481 avlidit, sedan Guinea i mars slog larm om det första fallet. Förra veckan varnade Läkare utan gränser för att spridningen är "utom kontroll", med fler än 60 områden som är drabbade.

 

Vid ett möte i Accra i Ghana beslutade hälsoministrar från tolv västafrikanska länder om bland annat skärpt kontroll av smittspridningen och ökat gränssamarbete. Men WHO konstaterar att många frågor återstår att lösa, bland annat samordningen och finansieringen av åtgärderna.

 

 

 

 

 

11 Dec 2013

 

Ett vikingatida gravkärl i Historiska museets samlingar visade sig bland annat innehålla ett fågelägg från 900-talet. 

– Det här är ett ovanligt fynd som vi vill ställa ut i vår vikingautställning, säger Gunnar Andersson 1:e antikvarie på Historiska museet. Det förekommer att man finner ägg i vikingatida brandgravar men det tillhör definitivt inte vanligheterna. I våra samlingar finns ett en handfull fall kända, fler är de inte.

Det var när museets arkeologer sökte lämpliga gravkärl att ställa ut i en internationell vandringsutställning om vikingar som de snubblade över ett kärl som stod lite undanskymt bland de övriga nere i magasinet. På en gammal etikett häftad vid asken stod ”Skopintull” skrivet med snirklig handstil. Skopintull är namnet på en i arkeologiska sammanhang ganska berömd gravhög från vikingatid på Adelsö i Mälaren och som undersöktes redan 1917.

– De många fina fynden från den undersökningen har vi utställda här på museet, så vi tyckte väl att det var märkligt att det fanns ytterligare kärl från graven nere i vårt magasin, säger Gunnar Andersson. Och av någon för oss obekant anledning har man inte undersökt vad det innehöll när det en gång i tiden grävdes fram och lämnades in till museet.

För ett par dagar sen gav museets arkeologer i kast med att undersöka kärlets innehåll. De fann flera ben som överlag var tämligen lätt brända och mycket sköra och stora. Museets osteolog kunde därför snabbt avgöra att de kom från en människa. På kärlets botten låg ett fågelägg. Ägget var intakt och cirka 5 x 2,5 centimeter stort.

Under vikingatid existerade asatro och kristendom parallellt i de flesta skandinaviska samhällen och religiösa uttryck kom att påverkas av varandra. Just det här ägget spelade troligtvis en viktig roll vid en vikingatida begravning på Adelsö i Mälaren.

– Det är troligt att det är en uppståndelsesymbol av samma slag som de bemålade keramikägg som har hittats i Sigtuna och på Gotland och som var vanliga inom den tidiga kyrkan i Östeuropa, säger Gunnar Andersson. Faktum är att det finns en hel del andra exempel där ”kristna” föremål nedlagts i gravar över personer som sannolikt inte uppfattade sig själva som kristna. Äggets symboliska betydelse antyds också av att det inte varit med på gravbålet och av placeringen på kärlets botten. Det måste ha varit det första som lades ned i kärlet efter att gravbålet slocknat och graven iordningställdes.

 

 

 

Gunnar Andersson, 1:e antikvarie på Historiska museet, borstar fram ägget i botten på gravkärlet.

Bild: Katarina Nimmervoll/Historiska museet.